Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Resuméer i nummerorden Resuméer efter stikord Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Nyeste kendelser
 
 

Nyeste kendelser

Udskriv siden
Siden ajourføres med de nyeste kendelser, efterhånden som de bliver efterbehandlet.
 
Sagsnr: 216030350
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesvilkår. Rådgivning.
Hjemlen til bidragsforhøjelser var klar, og klageren var ikke tilsikret mod sådanne. Det kunne ikke kritiseres, at der ikke var advaret mod, at bidrag kunne stige som sket, idet det ikke kunne forudses i 2010. Ikke kritik af beregninger af indfrielse m.m.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216030820
Bidragsindplacering. Værdiansættelse.
Nævnet kunne ikke kritisere, at den aktuelle bidragsforhøjelse var sket på basis af en bidragsberegningsværdi, som svarede til en tilnærmet LTV (belåningsgrad) på de enkelte ejendomme. Der var endvidere foretaget en kontrolvurdering med samme resultat.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216041030
Bidragsforhøjelse. Dokumentation.
Ikke krav om dokumentation for forhøjelsen. Formuleringen i instituttets markedsføringsmateriale om fastforrentede lån, som var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne ikke føre til tilsidesættelse af hjemlen til bidragsforhøjelser.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216030600
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216071440
Bidragsforhøjelse. Profilskifte. Rådgivning.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216041090
Bidragsforhøjelse.
Der var løbende sket tilpasning af bidragssatsen i forbindelse med ekstraordinære indfrielser. Der var ikke herved i strid med aftalegrundlaget sket en tilsikring af et fast bidrag. Heller ikke grundlag for at fastslå, at klageren havde fået rabat.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216041080
Fastkursaftale. Indgåelse. Rådgivning.
Ikke rådgiveransvar, dels som sagen var oplyst, dels ud fra tinglysningsaftalen, som klageren havde tiltrådt, om at der ikke var indgået en fastkursaftale, at klageren påtog sig risikoen derved, og dels at der de facto var rådgivet om kurssikring.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216030910
Bidragsforhøjelse. Indfrielsesomkostninger.
Selv om der gik kort tid mellem fristen for disponering ved refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke andet grundlag for at tilsidesætte forhøjelsen.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216051130
Bidragsforhøjelse. Værdiansættelse.
Der var ud fra aftalegrundlaget ikke grundlag for at pålægge instituttet at revidere bidragsindplaceringen, hverken i opad- eller nedadgående retning. Desuden var den aktuelle vurdering foretaget med henblik på låneomlægning og ikke refinansiering.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216030520
Bidragsforhøjelse. Rådgivning. Fastforrentet lån.
Selv om formuleringen i instituttets produktblade om fastforrentede lån var upræcise i forhold til, hvad der var fast på lånet, kunne det ikke føre til, at hjemlen i aftalen til bidragsforhøjelser kunne tilsidesættes. Heller ikke andet grundlag herfor.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216051140
Bidragsforhøjelse.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Heller ikke grundlag for at fastslå rådgivéransvar.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216051150
Bidragsforhøjelse.
Ikke grundlag for efter aftalelovens 36 at tilsidesætte instituttets generelle hjemmel til at ændre bidrag og ikke grundlag for at tilsidesætte den konkrete forhøjelse.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216030380
Bidragsforhøjelse. Ophævelse af låneaftalen.
Selv om der gik kort tid imellem klagerens refinansiering og varslingen af bidragsforhøjelsen, kunne der af såvel konkurrence- som fondsbørsmæssige årsager ikke rejses kritik heraf. Forhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216051300
Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning.
Ikke rådgiveransvar som følge af institutskiftet til lån, der aktuelt kunne bidragsforhøjes, dels fordi klageren kendte til skiftet, dels fordi klageren havde opnået fordele ved institutskiftet, som han ellers ikke havde kunnet opnå.
Indsat dato:11-07-2017
 
Sagsnr: 216051170
Bidragsforhøjelse.
Ikke i aftalegrundlaget bestemmelser, der kunne føre til, at bidragsforhøjelser var begrænset til at afspejle den generelle pris- eller renteudvikling. Bidragsforhøjelsen kunne heller ikke på andet grundlag tilsidesættes.
Indsat dato:11-07-2017
 

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk