Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Klageskema Klagevejledning Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden
 
 

Vejledning ved indgivelse af klage

Udskriv siden

 

Inden du klager til Realkreditankenævnet er der nogle forudsætninger, der skal være opfyldt. Der henvises til den mere udførlige beskrivelse under menupunktet Om Ankenævnet i toppen af siden, men her ridses hovedpunkterne op:

1. Du er en privatperson med et uafklaret problem (retsspørgsmål) i forhold til dit realkreditinstitut. (Klager fra mindre erhvervsdrivende kan kun i særlige tilfælde behandles).
2. Du har klaget til realkreditinstituttet, som har afvist din klage.
3. Behandlingen af din klage hører ikke under offentlige myndigheder eller andre klage- eller ankenævn.
4. Din klage kan behandles i Danmark. Hvis du ikke mener, at det er tilfældet kan du på EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finde en komplet liste over alle godkendte klageinstanser (ATB instanser) i EU. Du finder listen her
5. Dit retsspørgsmål har ikke været endeligt afgjort af en domstol eller en voldgiftsret, og der er ikke indgået retsforlig, ligesom retsspørgsmålet ikke kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag.
6. Eventuelle retssager om samme spørgsmål er hævet på behandling i Realkreditankenævnet.
7. Klagesagsgebyret på 200 kr. (incl. moms) er indbetalt til netbank: Kontonr. 1551 4530811271 eller online klik her.
Du kan indgive din klage skriftligt på følgende tre måder:
A. Skriftligt på formularen, som du finder ved at klikke her. Der skal vedlægges relevante bilag. Det udfyldte og underskrevne klageskema samt bilag kan indsendes pr. post eller pr. telefax til 3312 3601.
B. Elektronisk ved at sende din klage til vores digitale postkasse vedhæftet de relevante bilag.
C. Du kan også indsende skema og bilag pr. e-mail til info@ran.dk Vi gør dog opmærksom på, at e-mails til denne adresse ikke krypteres.
Hjælp Ønsker du at få tilsendt et klageskema, har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere vejledning vedrørende indbringelse af en klagesag, kan du enten kontakte os telefonisk på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00, eller du kan bestille en telefonopringning i formularen nedenfor:
Jeg vil gerne ringes op (husk at sætte prik i den rigtige knap):
En hverdag mellem kl. 9.00 og 15.00
En torsdag mellem kl. 15.00 og 18.00
Navn * Skal udfyldes
Telefon * Skal udfyldes

 

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk